Parallelsessies

Parallelsessie 1e ronde - 10:30-11:30 uur

1.1 3MDR: een traumabehandeling met virtual reality, beweging, persoonlijke foto’s en muziek

Workshop Voorzitter: Mirjam Nijdam 3MDR staat voor Multimodal Motion-assisted Memory Desensitization & Reconsolidation. Deze behandeling bleek in meerdere gerandomiseerde trials effectief in het verminderen van PTSS klachten bij veteranen die niet van eerdere behandelingen profiteerden. Momenteel worden met 3MDR ook positieve ervaringen opgedaan bij andere groepen cliënten met therapieresistente PTSS. Tijdens de workshop maken de deelnemers kennis met de componenten van de behandeling en wordt er zelf ook geoefend met een aantal elementen.
1.1 3MDR: een traumabehandeling met virtual reality, beweging, persoonlijke foto’s en muziek

1.2 Stigma en het zoeken van hulp: Wat weten we en wat kunnen we eraan doen?

Symposium Voorzitter: Rebecca Bogaers Dr. Rebecca Bogaers zal ingaan op de bevindingen van haar promotieonderzoek naar stigma als belemmering voor het zoeken van hulp voor psychische klachten bij militairen. Daarnaast zullen verschillende innovatieve manieren om dit stigma tegen te gaan worden besproken. Vanuit Defensie zal Renaldo Ishaak vertellen over het platform KNAK en vanuit de politie zal de inzet van ervaringsdeskundigen besproken worden.
1.2 Stigma en het zoeken van hulp: Wat weten we en wat kunnen we eraan doen?

1.3 Herkennen en behandelen van persisterende rouw na een traumatisch verlies

Symposium Voorzitter: Lonneke Lenferink Deze parallelsessie is georganiseerd door leden van de NtVP Special Interest Group (SIG) Traumatische Rouw. In drie presentaties zal ingegaan worden op een nieuwe tool voor het herkennen en behandelen van persisterende rouw na een plotseling of gewelddadig verlies, bijvoorbeeld bij mensen met een vluchtelingenachtergrond.
1.3 Herkennen en behandelen van persisterende rouw na een traumatisch verlies

1.4 Bedreigd worden of je bedreigd voelen, wat is waar?

Workshop Voorzitter: Juul Gouweloos-Trines Personen met een publieke taak krijgen regelmatig te maken met bedreiging. Denk aan journalisten, bewindspersonen, rechters, officieren van justitie of advocaten. De aandacht voor bedreiging en de effecten daarvan groeit vanwege vele incidenten en ingrijpende gebeurtenissen in de afgelopen jaren, met als schokkend dieptepunt de moorden op drie personen die betrokken waren bij de kroongetuige in de strafzaak Marengo. In deze workshop staan we stil bij wat dreiging inhoudt, wat normale stressreacties zijn bij dreigingen en hoe cognitieve gedragstherapie ingezet kan worden om weerbaarheid bij dreiging te vergroten en psychische klachten te behandelen. Hierin wordt naast de klinische ervaring met het werken met deze doelgroep, ook het onderzoek meegenomen dat is gedaan door onderzoekers van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.
1.4 Bedreigd worden of je bedreigd voelen, wat is waar?

1.5 Korte psychologische interventies voor migranten en vluchtelingen

Symposium Voorzitter: Marit Sijbrandij Prof. Marit Sijbrandij zal dit symposium voorzitten en ingaan op de ontwikkeling en het theoretische framework van verschillende – samen met de WHO ontwikkelde - korte schaalbare interventies. Zij zal daarbij inzoomen op de belangrijkste componenten en wetenschappelijke evidentie voor één specifieke interventie n.l. Problem Management Plus (PM+). Het panel (Dr. Els van der Ven, Dr. Iryna Frankova, Cansu Alözkan MSc.) zal daarna ingaan op de implementatie, ontwikkeling van modules en toetsing van interventies zoals PM+ bij kwetsbare populaties zoals Oekraïense vluchtelingen, Poolse arbeidsmigranten en kinderen en adolescenten met een vluchtelingenachtergrond. Ook zal de training en supervisie bij PM+ uitgebreid besproken worden evenals de potentiële onderzoeksmogelijkheden, en de opschaling en aanpassing van PM+ aan verschillende contexten. Dit symposium is (deels) Engelstalig.
1.5 Korte psychologische interventies voor migranten en vluchtelingen

1.6 VR-tupperware party: spelenderwijs kennismaken met VR modules

Workshop Deze sessie start met theoretische uitleg over de verschillende modules die Psylaris de afgelopen jaren samen met klanten ontwikkeld heeft.  Daarbij staat het "waarom" centraal. “Waarom” is dit ontwikkeld en welk probleem lost het op en wat zijn de successen die andere behandelaren weten te bereiken met het inzetten van deze modules (20 minuten).
Nadat de modules besproken zijn, gaat de VR-Tupperware koffer open en krijgt iedereen een VR bril op. Samen doorlopen deelnemers verschillende modules en ervaren zij hoe breed VR ingezet kan worden en hoe zowel cliënt als behandelaar VR kan gebruiken en beleven. Tijdens de VR-Tupperware party doorlopen we twee angstscenario's met behulp van 360º video (exposure), EMDR in de behandelkamer en thuis (autonoom), en Relaxatie. Het praktijk gedeelte duurt ongeveer 30 minuten.
De laatste 10 minuten gebruiken we om ervaringen te verzamelen en het gesprek aan te gaan waar VR volgens het publiek wel en niet ingezet kan worden, en wat er verbeterd kan worden om het (nog) beter toepasbaar te maken voor de GGZ.
1.6  VR-tupperware party: spelenderwijs kennismaken met VR modules

Parallelsessie 2e ronde - 11:45-12:45 uur

2.1 Naar een cultuursensitieve benadering van evidence-based interventies

Workshop Voorzitter: Haza Rahim Het betreft een skills class die een cultuursensitieve benadering presenteert die tot doel heeft effectieve, evidence-based interventies voor migranten- en vluchtelingenpatiënten te faciliteren, waarbij de nadruk ligt op culturele competenties voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg en de toepassing van cultureel aangepaste interventies.
2.1 Naar een cultuursensitieve benadering van evidence-based interventies

2.2 Casusconceptualisatie bij moral injury

Workshop Voorzitter: Jackie June ter Heide Moral injury verwijst naar de langdurige psychosociale impact van het overtreden van diepgewortelde morele overtuigingen en verwachtingen. Wat moral injury inhoudt en welke zorg ervoor aangeboden kan worden is bij behandelaren nog relatief onbekend. In deze interactieve workshop wordt uitleg gegeven over het begrip moral injury en de mogelijke interventies, en wordt samen geoefend met het opstellen van een casusconceptualisatie aan de hand van videomateriaal.
2.2 Casusconceptualisatie bij moral injury

2.3 De impact en kenmerken van verschillende vormen van online slachtofferschap

Symposium Voorzitter: Susanne van 't Hoff - de Goede In dit symposium wordt de psychisch-emotionele impact van verschillende vormen van online slachtofferschap besproken, denk hierbij aan fraude en geweld in afhankelijkheidsrelaties. Wat houden deze vormen van slachtofferschap in, wat is de impact en hoe verhoudt zich dit tot traditionelere vormen van criminaliteit?
2.3 De impact en kenmerken van verschillende vormen van online slachtofferschap

2.4 Leren van rampen

Symposium Voorzitter: Berthold P.R. Gersons Berthold Gersons, oprichter van ARQ Kenniscentrum Impact en van de NtVP spreekt over zijn boek 'Van crash tot pandemie. De omgang met rampen in Nederland', waarin lessen van 30 jaar betrokkenheid bij rampen zijn neergelegd.
Michel Dückers, hoogleraar crises, veiligheid en gezondheid aan Rijksuniversiteit Groningen en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, spreekt over voorspelbare problemen bij de aanpak van Nederlandse rampen zoals de watersnood in Limburg en de tramaanslag in Utrecht, maar ook de gaswinningsproblematiek in Groningen.
Deze ervaringen en onderzoeken, aangevuld met inzichten vanuit praktijk, beleid en wetenschap uit binnen- en buitenland, zijn meegenomen in recent vernieuwde “multidisciplinaire richtlijn psychosociaal crisismanagement”.
Noor Jansen, senior adviseur en onderzoeker bij ARQ Kenniscentrum Impact, zal deze richtlijn presenteren in een interactieve sessie.
2.4 Leren van rampen

2.5 Trauma en ouderschap

Symposium Voorzitter: Bernet Elzinga In dit symposium worden presentaties verzorgd over onder andere de invloed van ouderschap op traumabehandeling, de invloed van het verlies van een ouder op de rest van het gezin en kind-ouder interacties na het meemaken van een traumatische ervaring.
2.5 Trauma en ouderschap

2.6 VR-tupperware party: spelenderwijs kennismaken met VR modules

Workshop Deze sessie start met theoretische uitleg over de verschillende modules die Psylaris de afgelopen jaren samen met klanten ontwikkeld heeft.  Daarbij staat het "waarom" centraal. “Waarom” is dit ontwikkeld en welk probleem lost het op en wat zijn de successen die andere behandelaren weten te bereiken met het inzetten van deze modules (20 minuten).
Nadat de modules besproken zijn, gaat de VR-Tupperware koffer open en krijgt iedereen een VR bril op. Samen doorlopen deelnemers verschillende modules en ervaren zij hoe breed VR ingezet kan worden en hoe zowel cliënt als behandelaar VR kan gebruiken en beleven. Tijdens de VR-Tupperware party doorlopen we twee angstscenario's met behulp van 360º video (exposure), EMDR in de behandelkamer en thuis (autonoom), en Relaxatie. Het praktijk gedeelte duurt ongeveer 30 minuten.
De laatste 10 minuten gebruiken we om ervaringen te verzamelen en het gesprek aan te gaan waar VR volgens het publiek wel en niet ingezet kan worden, en wat er verbeterd kan worden om het (nog) beter toepasbaar te maken voor de GGZ.
2.6  VR-tupperware party: spelenderwijs kennismaken met VR modules

Parallelsessie 3e ronde - 15:00-16:00 uur

3.1 Een ‘hitchhikers guide’ voor E-mental health bij PTSS

Workshop (hybride / online) Voorzitter: Tim Wind In deze workshop leer je hoe je een heel palet e-mental health applicaties beargumenteerd kunt integreren in behandelplannen voor PTSS. Deze e-health applicaties zorgen er niet alleen voor dat de patient meer eigen regie heeft, maar maken de behandeling ook substantieel beter.
Deze interactieve sessie wordt geleid door een moderator; de spreker is online aanwezig.
3.1 Een ‘hitchhikers guide’ voor E-mental health bij PTSS

3.2 Oh ja de seks, wat moeten we ermee?

Workshop Voorzitter: Yvonne Merkies Mensen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt hebben ongeacht de inhoud van het type trauma een grote kans om seksuele klachten te ervaren. Dit heeft o.a. te maken met het onvermogen om de fysiologische arousal die nodig is voor een gezonde seksuele functie te reguleren los van de hyperarousal en intrusieve herinneringen horend bij ptss (Yehuda 2015). De klachten verdwijnen niet vanzelf maar vragen apart aandacht van de therapeut. De vraag is hoe? Aandacht zal worden besteed aan: exposure, consent, keuze, attitude therapeut.
3.2 Oh ja de seks, wat moeten we ermee?

3.3 Vroege interventies voor PTSS: nieuwe inzichten uit wetenschappelijk onderzoek

Symposium Voorzitter: Mirjam van Zuiden Binnen het psychotraumaveld is er een toenemende interesse voor het ontwikkelen van vroege interventies na een traumatische gebeurtenis om langdurige PTSS en hieraan gerelateerde problematiek te voorkomen. Centrale vragen zijn welke vroege interventies effectief zijn; en hoe we vroeg na trauma kunnen bepalen welke mensen het hoogste risico op langdurige klachten en daarmee naar verwachting het meest baat bij deze interventies hebben. In dit symposium worden nieuwe inzichten uit recent wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot deze vragen gepresenteerd.
3.3 Vroege interventies voor PTSS: nieuwe inzichten uit wetenschappelijk onderzoek

3.4 Global opinions about the position of new medications for PTSD

Symposium Voorzitter: Eric Vermetten Dit symposium bespreekt de noodzaak voor nieuwe invalshoeken en medicatie in de behandeling van PTSS. Het gaat over hoe middelen, zoals MDMA en cannabidiol (en medicinale cannabis), toegepast kunnen worden in de behandeling van PTSS. Dit domein vereist onderzoek, zodat nieuwe behandelmogelijkheden ontdekt kunnen worden voor PTSS.   

Prof. dr. Eric Vermetten (Nederland), Nadia Leen, MSc (Nederland), Dr Anna Harwood Gross (Israel) en Dr Eugenia Korolyova (Oekraïne) gaan in op de behoeften en mogelijkheden voor nieuwe medicatie in de context van conflict en oorlog.
De twee sprekers uit Nederland zijn fysiek aanwezig. De sprekers uit Israël en Oekraïne zijn aanwezig via een live video verbinding. Zij bespreken het onderwerp vanuit de context van conflict en oorlog waar zij zich momenteel in bevinden. Er zal voldoende tijd zijn voor discussie met het publiek.

Het symposium vindt plaats in het Engels. 
3.4 Global opinions about the position of new medications for PTSD

3.5 In gesprek: Kennismaking met kenners

Meet the experts Voorzitter: Marike Kooistra Altijd al eens willen weten hoe ‘boegbeelden’ op het gebied van psychotrauma terugkijken op hun carrière? Wat zouden ze achteraf anders doen? Welk geheim verklaart hun succes? En, hoe combineerden zij het werk met hun privé leven? De Young Minds faciliteert een leuke en boeiende ontmoeting met experts op het gebied van psychotrauma zoals de keynote sprekers en enkele andere toonaangevende clinici en onderzoekers. Als deelnemer aan deze sessie krijg ook jij de kans om jouw vraag te stellen!
3.5 In gesprek: Kennismaking met kenners

3.6 VR-tupperware party: spelenderwijs kennismaken met VR modules

Workshop Deze sessie start met theoretische uitleg over de verschillende modules die Psylaris de afgelopen jaren samen met klanten ontwikkeld heeft.  Daarbij staat het "waarom" centraal. “Waarom” is dit ontwikkeld en welk probleem lost het op en wat zijn de successen die andere behandelaren weten te bereiken met het inzetten van deze modules (20 minuten).
Nadat de modules besproken zijn, gaat de VR-Tupperware koffer open en krijgt iedereen een VR bril op. Samen doorlopen deelnemers verschillende modules en ervaren zij hoe breed VR ingezet kan worden en hoe zowel cliënt als behandelaar VR kan gebruiken en beleven. Tijdens de VR-Tupperware party doorlopen we twee angstscenario's met behulp van 360º video (exposure), EMDR in de behandelkamer en thuis (autonoom), en Relaxatie. Het praktijk gedeelte duurt ongeveer 30 minuten.
De laatste 10 minuten gebruiken we om ervaringen te verzamelen en het gesprek aan te gaan waar VR volgens het publiek wel en niet ingezet kan worden, en wat er verbeterd kan worden om het (nog) beter toepasbaar te maken voor de GGZ.
3.6 VR-tupperware party: spelenderwijs kennismaken met VR modules
Een moment geduld aub..
Product is toegevoegd aan de winkelwagen